Igor Ivanović

dr Igor Ivanović

docent | Filološki fakultet

Rođen sam u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao sam 2006. godine, na katedri za engleski jezik, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistrirao sam 2009. godine na Institutu za strane jezike. Doktorske studije sam završio na Filološkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu: Jezik, književnost, kultura, modul Jezik, a tema doktorske disertacije je bila „Kontrastivna analiza stručne terminologije EU kroz perspektivu korpusne lingvistike“. Bavim se korpusnom i računarskom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMagistarske1PREDMET UŽE STRUKE/UVOD U KORPUSNU LINGVISTIKU2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1STRATEGIJE USMENE KOMUNIKACIJE2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 12 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK-OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI I1 x 12 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II2 x 12 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II2 x 12 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV - STRUČNI II1 x 01 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV1 x 11 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5ENGLESKI JEZIK V- STRUČNI III0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ENGLESKI JEZIK V - STRUČNI III1 x 10 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne5ENGLESKI JEZIK V - STRUČNI III1 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV1 x 10 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićHypotheses on Language Emergence and DevelopmentREVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićEFL Classroom Discourse AnalysisTRANSYLVANIAN REVIEW

Obavjestenja iz nastave

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Pismene i usmene vježbe: ukupni rezultati

Metalurgija i materijali (2017)-Engleski jezik II

Rezultati završnog ispita

Metalurgija i materijali (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma

Metalurgija i materijali (2017)-Engleski jezik II

Vježbe - online 17.05.

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Pismene i usmene vježbe: rezultati testa punktuacije

Metalurgija i materijali (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Pismene i usmene vjezbe: test punktuacije