Igor Ivanović


Igor Ivanović
Šifra: 285098
Prezime i ime: Igor Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMagistarske1PREDMET UŽE STRUKE/UVOD U KORPUSNU LINGVISTIKU2 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK2 x 12 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STRANI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK OPŠTI I2 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.22 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2STRANI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 12 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3STRANI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul: Engleski i ruski jezikOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvo - Model: Engleski i francuski jezikOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4STRANI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije