Igor Ivanović


Igor Ivanović
Šifra: 285098
Prezime i ime: Igor Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1STRATEGIJE USMENE KOMUNIKACIJE2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK OPŠTI I2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 12 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK-OPŠTI II2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

21.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58


12.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44


06.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu


05.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00


25.03.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36


17.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

Predavanja iz Gramatike 1


16.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

SEJ 1, Prevod - IV sedmica nastave, Nova objava - 16.10.2020 15:06


15.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

SEJ 1, Prevod - nadoknada 15.10.2020 13:32


10.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

Pismene i usmene vježbe: Zoom nastava


09.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

SEJ 1, Prevod - III sedmica nastave - 09.10.2020 12:06


03.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

Pismene i usmene vježbe: Zoom nastava


02.10.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

SEJ 1, Prevod -- II sedmica nastave, Zoom Nova objava - 02.10.2020 18:28


Opširnije