Igor Ivanović


Igor Ivanović
Šifra: 285098
Prezime i ime: Igor Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
1 Engleski jezik2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
1 Engleski jezik2
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
1 Engleski jezik I1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
1 Engleski jezik I1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
1 Engleski jezik I1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
1 Strani jezik - Engleski I2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
2 Engleski II1
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
2 Engleski jezik2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
2 Engleski jezik II1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
2 Engleski jezik II1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
2 Engleski jezik I – opšti2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
2 Engleski jezik I – opšti2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
2 Strani jezik - Engleski II2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
3 Engleski jezik II11
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
3 Engleski jezik III2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
3 Engleski jezik III1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
3 Engleski jezik III1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
3 Strani jezik – Engleski III2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
4 Engleski jezik 2 - opšti2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
4 Engleski jezik II - opšti2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
4 Engleski jezik IV2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
4 Engleski jezik IV1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
4 Engleski jezik IV1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
4 Engleski jezik IV1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
4 Savremeni engleski jezik IV4x1S2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
4 Strani jezik – Engleski IV2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
5 Engleski jezik V1x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
5 Engleski jezik V2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
5 Engleski jezik V2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
5 Engleski jezik V2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
5 Engleski jezik V2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
5 Engleski jezik V2
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
5 Engleski jezik V2x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
6 Engelski jezik VI1x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
6 Engelski jezik VI1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
6 Engelski jezik VI1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
6 Engleski jeik VI1x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
6 Engleski jezik VI1x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Engleski jezik VI1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
6 Engleski jezik VI1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Engleski jezik1x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Metalurgija, smjer Metalurgija aluminijuma
2 Engleski jezik II2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Metalurgija, smjer Metalurško inženjerstvo
2 Engleski jezik II2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija
2 Engleski jezik II2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije