Filozofski fakultet, 19.10.2017

BiografijaX

Mr Goran Grozdanić

Saradnik u nastavi.

Diplomirao je 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiču, na studijskom programu za Geografiju, na temu “Kartografski prikaz objakata geonasleđa Crne Gore”. Postdiplomske master studije završio je na Geografskom fakultetu univerziteta u Beogradu 2018. godine na temu “Monitoring i oditing geodiverziteta i biodiverziteta Skadarskog jezera”. Od 2018. godine, student je doktorskih akademskih studija na Geografskom fakultetu univerziteta u Beogradu.

Školske 2017/18. godine  angažovan je kao honorarni saradnik na Filozofskom fakultetu u Nikšiču, na studijskom programu za Geografiju, na disciplinama: “Mineralogija i petrografija”, “Geologija-tektonika i istorijska geologija”, “Strukturna geomorfologija”, “Dinamička geomorfologija” i “Okeanografija”.  U  školskoj 2017/18 godini angašovan je kao redovan saradnik u nastavi iz sledećih disciplina:  “Mineralogija i petrografija”, “Geologija-tektonika i istorijska geologija”, “Strukturna geomorfologija”, “Dinamička geomorfologija”, “Geografija Evroazije-društveno-geografske karakteristike i regije”, “Geoekologija”, “Regionalna geografija Afrike”, “Geografija Jugoistočne Evrope”, “Regionalna geografija Australije, Okeanije i polarnih oblasti”.