Petar Subotić


Petar Subotić
Šifra: 900578
Prezime i ime: Petar Subotić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1POBOLJŠANJE TLA I STIJENA0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA U GEOTEHNICI0 x 01 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.34 x 1.66 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.34 x 1.66 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 01 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 11 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 2.5 x 6
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 0.5 x 1.5 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 2.5 x 5

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

15.01.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Termini odbrane grafičkih zadataka_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija_16.01.2020.


23.12.2019

Termini odbrana grafičkih zadataka


17.12.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Rezultati prvog kolokvijuma_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija


02.12.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Termini usmenog ispita_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija


17.11.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Termini odbrane grafičkih zadataka_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija


13.11.2019

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

Termini odbrana grafičkih zadataka - Grupa 2


12.11.2019

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

Termini za odbranu grafičkog zadatka 1 i 2


22.10.2019

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

Grupe


02.09.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Rezultati završnog ispita


25.06.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Rezultati popravnog završnog ispita


22.06.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Rezultati nakon popravnog završnog ispita


14.06.2019

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje


Opširnije