Petar Subotić


Petar Subotić
Šifra: 900578
Prezime i ime: Petar Subotić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1POBOLJŠANJE TLA I STIJENA0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA U GEOTEHNICI0 x 01 x 12 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA0 x 0.34 x 1.66 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI0 x 0.34 x 1.66 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.0 x 01 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3METALNE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4SPREGNUTE KONSTRUKCIJE0 x 0.25 x 1.25 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 11 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5DRVENE KONSTRUKCIJE0 x 0.5 x 2.5 x 6
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5ČELIČNE KONSTRUKCIJE I0 x 0.5 x 1.5 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ČELIČNE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 2.5 x 5

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

17.09.2020

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - septembarski ispitni rok 2019/20. god.


05.09.2020

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - septembarski ispitni rok 2019/20. god.


05.02.2020

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.


29.01.2020

Građevinarstvo (2017)-Drvene konstrukcije

DK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.


14.09.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Rezultati pismenog završnog ispita i termin usmenog završnog ispita


17.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena


17.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena


16.07.2020

Čelične konstrukcije II_Predlog ocjena nakon svih provjera znanja


10.07.2020

Osvojeni poeni sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije II


06.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita (pismeni dio)


05.07.2020

Obavještenje


03.07.2020

Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Prijedlog ocjena nakon popravnog završnog ispita


Opširnije