Radunović Miloš


Radunović Miloš
Šifra: 900974
Prezime i ime: Radunović Miloš
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1, 2ANATOMIJA0 x 00 x 04 x 6
MEDMEDICINAOsnovne1, 2HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA0 x 00 x 03 x 5
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2ANATOMIJA0 x 00 x 03 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2OPŠTA I ORALNA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne2ANATOMIJA I HISTOLOGIJA0 x 00 x 01 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor