Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

  1. Kontroliše, nadgleda i efikasno upravlja radom brodskih propulzivnih (brodskim dizel motorima, brodskim parnim i gasnim turbinama i brodskim parnim kotlovima) i pomoćnih sistema;
  2. Upravlja radom brodskih mašinskih sistema, navigacionih sistema i električnih i elektronskih uređaja, te otkriva i uklanja uzroke njihovog nepravilnog rada;
  3. Samostalno planira pomorska putovanja kroz analizu i upotrebu navigacionih karata i priručnika, meteoroloških izvještaja, navigacionih obavještenja i upozorenja;
  4. Drži sigurne navigacione straže i koristi u praksi navigacione, meteorološke, komunikacione i ostale opreme na mostu;
  5. Razlikuje pojedine vrste tereta i tehnologija u pomorskim prevozima i planira odgovarajuće tehnike rukovanja teretom, te samostalno procjenjuje bitne elemente brodskog stabiliteta;
  6. Planira i organizuje rad električnih i elektronskih uređaja za upravljanje i nadzor, te otkriva i uklanja uzroke njihovog nepravilnog rada;
  7. Analizira, održava i kontroliše rad brodskih električnih uređaja;
  8. Kontroliše, nadgleda, održava i efikasno upravlja radom tehničkih sistema u pomorskoj privredi i nautičkom turizmu;
  9. Identifikuje i razumije procese sigurnog i efikasnog održavanja i uklanjanja kvarova brodskih sistema;
  10. Upravlja posadom i grupama ljudi, te pravilno djeluje u vanrednim okolnostima;