Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Koristiti visokospecijalizovano praktično i teoretsko znanje iz oblasti primijenjene fizioterapije koje je povezano sa najnovijim saznanjima iz fizioterapeutske prakse. Ovo znanje predstavlja osnovu za veću samostalnost prilikom izrade i primjene metoda i tehnika fizioterapije. Specijalisti primijenjene fizioterapije je fizioterapeut koji demonstrira kritičku svijest o stručnim temama u ovoj oblasti i na presjecima graničnih oblasti primijenjene fizioterapije.

Dijagnostikuje problem na osnovu mjerenja i testova što mu omogućava donošenje svog suda prilikom sprovođenja rehabilitacionog programa. Razvija nove vještine kao reakcije na novonastala znanja, tehnike i tehnologija.

Pokazuje inovacione sposobnosti u složenijim radnim kontekstima, u kojima se rješavaju složeni problemi sa mnogim interaktivnim faktorima. Ravnopravni je član interdisciplinarnog zdravstvenog tima u kojem zajedno sa logopedom, defektologom, ortotičarem, socijalnim radnikom i drugim zdravstvenim stručnjacima učestvuje u sprovodjenju kompleksnog programa rehabilitacije. Ispituje stratešku sposobnost tima.

Pokazuje veću stručnost u operativnim interakcijama pri upravljanju promjenama u nekom složenom okruženju. Reaguje na socijalne i etičke probleme koji se pojavljuju prilikom rada.