Obavještenja za predmete - PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - Tehnika proprioceptivne neuromuskularne facilitaci   15.12.2021
  Nova objava - 15.12.2021 14:20
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - Tehnika proprioceptivne neuromuskularne facilitaci   08.12.2021
  Za drugi kolokvijum
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - Tehnika proprioceptivne neuromuskularne facilitaci   17.11.2021
  Pred 10 Nov 21
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - Tehnika proprioceptivne neuromuskularne facilitaci   06.12.2020
  Predavanja preko platforme Moodle
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - Pedijatrijska fizioterapija   10.05.2020
  Pedijatrijska fizioterapija predavanja za 30 04, 07 Maj i 14 Maj
PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - Pedijatrijska fizioterapija   25.03.2020
  PEDIJATRIJSKA FIZIOTERAPIJA