Dani nauke i inovacija
Dani nauke i inovacija

Festival Dani nauke i inovacija, u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Univerziteta Crne Gore, održaće se od 29. septembra do 2. oktobra na brojnim lokacijama, između ostalog i na 13 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, Nikšiću i Kotoru.

Kroz spektar aktivnosti, svoju naučnoistraživačku djelatnost predstaviće Arhitektonski fakultet, Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Pomorski fakultet Kotor, Mašinski fakultet, Istorijski institut i Institut za biologiju mora. U nastavku je agenda aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore, dok je agenda cjelokupnog Festivala dostupna OVDJE.

30. septembar 10.00 – 14.00h, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Dan otvorenih vrata Biotehničkog fakulteta

Predstavljanje specijalizovanih laboratorija Biotehničkog fakulteta u kojima se realizuju istraživanja, i gotovo svakodnevno obavljaju razni stručni poslovi koji se tiču poljoprivrede. Upravo se ovim segmentom fakultet predstavlja mlađoj populaciji i budućim studentima u sklopu festivala. Biće predstavljeni mini ogledi, upoznaćete se sa svijetom mikroorganizama, insekata, načinima njihovog hvatanja, gajenja, segmentima koji se tiču ispitivanja zemljišta, analize vina, itd.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.