Rektorat, 03.11.2017

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Milica StanišićUNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

PODGORICA

 

O b a v j e š t e nj e

 

Milica Stanišić, diplomirani biolog,  braniće magistarski rad pod nazivom

 

TAKSONOMSKA, EKOLOŠKA I FITOGEOGRAFSKA ANALIZA FLORE GRAHOVSKOG POLJA

 

u utorak  14. 11. 2017. godine u 12 časova u Sali 225 zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Danijela Stešević, vanredni profesor PMF-a u Podgorici, mentor
  2. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor PMF-a u Podgorici, predsjednik
  3. Dr Danka Caković, vanredni profesor PMF-a u Podgorici, član