Rektorat, 23.02.2021

Magistarski rad/ Maša Đurković/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MASTER STUDIJA MAŠA ĐURKOVIĆ

DOSIJE BROJ  M 28/17

URADILA JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

"ANALIZA UTICAJA PRIMJENE MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 9-FINANSIJSKI INSTRUMENTI NA BILANSE BANAKA U CRNOJ GORI“

 

Mentor : Prof. dr Milan Lakićević

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 83