Rektorat, 08.04.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Čvorović08.04.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA Marija Cvorovic
DOSIJE BROJ M 10/1
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

 

“MARKETING U VAZDUSNOM SAOBRACAJU SA OSVRTOM NA TRZISTE CRNE GORE“
Mentor : Prof. dr Bozo Mihailovic

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 08.04. 2016. DO 22.04. 2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.