Rektorat, 11.04.2016

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Dragan Ilijević11.04.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

Na osnovu čl. 28. st.3. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

  Magistarski rad  “Održavanje prema stanju i dijagnostika cilindarskih jedinica  brodskog dvotaktnog  porivnog dizel motora MAN B&W 8K80 MC-C”  Dragana Ilijevića, studenta   postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Pomorske nauke, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada nalazi se u Centralnoj Univerzitetskoj biblioteci  i Pomorskoj biblioteci  na uvid javnosti, počev od 11. aprila 2016. . godine.

  Eventualne primjedbe podnose se Fakultetu za pomorstvo u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

Broj 03-842/3   FAKULTET ZA POMORSTVO

Kotor, 8.04.2016. god.   

POSTDIPLOMSKE  MAGISTARSKE STUDIJE