Rektorat, 07.04.2021

Magistarski rad/ Miljana Obradović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Miljana Obradović, javno će braniti master rad na temu:” Analiza kreditnog predloga klijenta banke u procesu utvrđivanja kreditnog rizika i monitoringa odobrenih plasmana” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vladimir Kašćelan, predsjednik
  2. Prof. dr Slobodan Lakić, mentor
  3. Prof. dr Milan Lakićević, član

Odbrana će se održati dana 13.04.2021.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 65