Rektorat, 14.11.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tatijana RutešićUNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

PODGORICA

 

OBAVJEŠTENJE

 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA  TATIJANA RUTEŠIĆ DOSIJE BROJ M 13/84  URADILA  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"INTERAKCIJA POTROŠAČA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: KOMPARATIVNA ANALIZA CRNE GORE I ITALIJE"

 Mentor: Prof.dr  Božo Mihailović

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I ODJELJKU BIBLIOTEKE  EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 14. 11. 2017.  DO 29. 11. 2017. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA  U NAVEDENOM PERIODU.

 

PODGORICA 14.11.2017. GODINE