Rektorat, 15.11.2017

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jelena LjucovićUNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJE

 

         Magistarski rad pod nazivom “JEDAN PRISTUP IDENTIFIKOVANJA ZAJEDNICA U GRAFOVIMA DRUŠTVENIH MREŽA” kandidata Jelene Ljucović dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

                           

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 15. 11. 2017. godine.