Rektorat

Odbrana polaznih istraživanja/ Petar Kadić/ Pravni fakultet
Doktorand  mr Petar Kadić, braniće polazna istraživanja pod nazivom „Krivično pravna zaštita životne sredine“, dana, 14. maja 2021.godine u 10,00h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore
(Svečana sala), pred Komisijom za odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

1. Prof. dr Drago Radulović - Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2. Prof. dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof. dr Aleksandra Čavoški - član (redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Birmingemu)

Broj posjeta : 113