Rektorat

Magistarski rad/ Milica Kovačević/ Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Milica Kovačević, javno će braniti master rad na temu:”Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori“ pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Veselin Pavićević, predsjednik
  2. Prof. dr Milorad Jovović, mentor
  3. Prof. dr Milivoje Radović, član

Odbrana će se održati dana 15.06.2021.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 59