Rektorat

Magistarski rad/ Nemanja Tomović/ Građevinski fakultet
Na osnovu člana 30. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore donosim

 

 

RJEŠENJE

o odbrani magistarskog rada

 

I

Nemanja Tomović, Spec.Sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – smjer hidrotehnički, braniće magistarski rad pod naslovom ”Višekriterijumska analiza za izbor optimalne lokacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda”, dana 29.06.2021. godine, u 10,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

 

II

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Milan Radulović, dipl.inž.geol., vanredni profesor Građevinskog fakulteta  Univerziteta Crne Gore.
  2. Prof. dr Goran Sekulić, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  3. Dr Ivana Ćipranić, dipl.inž.građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

- GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI -

 

 

                                                                                                  DEKAN,

 

                                                                                        Prof.dr Marina Rakočević

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 56