Rektorat

Magistarski rad/ Sandra Kolaković/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje




Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Sandra Kolaković javno će braniti magistarski rad na temu: “STAVOVI IGRAČA PREMA NEPROFESIONALNOM PONAŠANJU RUKOMETNIH TRENERA U CRNOJ GORI’’, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Duško Bjelica, predsjednik
  • Prof. dr Stevo Popović, mentor, član
  • Prof. dr Kemal Idrizović, član

Odbrana će se održati dana 21.6.2021. godine sa početkom u 10:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 94