Rektorat, 22.11.2017

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Milica VušurovićArhitektonski fakultet u Podgorici na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama izdaje slijedeće

 

 O B A V J E Š T E NJ E

 

Student magistarskih studija Milica Vušurović, spec.sci.arch, dosije broj 19/10, uradio je magistarski rad na temu:

 “ULOGA PRAVA U ZAŠTITI GRADITELJSKOG NASLJEĐA: EFEKTI ZAKONODAVNE I INSTITUCIONALNE REFORME 2010. U OBLASTI ZAŠTITE I UPRAVLJANJA GRADITELJSKIM NASLJEĐEM U CRNOJ GORI”

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici i stavlja se na uvid javnosti počev  od 22. novembra 2017. godine.

Eventaulne primjedbe na magistarski rad podnose se Vijeću Arhitektonskog fakulteta u Podgorici u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

Podgorica, 22.11.2017. godine