Rektorat, 06.12.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena GajovićUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

  O B A V J E Š T A V A

 

 

javnost da će kandidatkinja Jelena Gajović, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Optimalna koordinacija radnih parametara mikro PV sistema u cilju postizanja efikasne regulacije napona u niskonaponskoj mreži“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. emeritus Ilija Vujošević, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, predsjednik,
  2. Doc. dr Zoran Miljanić, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, mentor,
  3. Prof. dr Jadranka Radović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, član.

 

Odbrana će se održati dana 14. 12. 2017. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.