Rektorat, 12.12.2017

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Vladimirka MirkovićUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

NIKŠIĆ

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad na temu: ’’Liderstvo u sportu kao faktor uspjeha kroz stavove aktera u sportu Crne Gore’’ kandidata Vladimirke Mirković, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od isticanja obavještenja.