Rektorat, 16.05.2016

Magistarski rad / Filološki fakultet / Milorad Durutović16.05.2016.  Filološki fakultet


 

Magistarski rad Milorada Durutovića pod nazivom Poetika Miodraga Pavlovića od ‘’Mleka iskoni’’ do ‘’Svetlih i tamnih praznika’’ izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 16. 5. 2016.