Rektorat, 20.05.2016

Odbrana doktorske disertacije / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / mr Danilo Bojanić20.05.2016.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


Obavještava javnost da će  kandidat mr Danilo Bojanić javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Relacije i uticaj bazično-motoričkog potencijala na situaciono-motoričke sposobnosti odbojkašica’’, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof.dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić
2. Prof.dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić
3. Prof.dr Georgi Georgiev, Fakultet fizičke kulture, Skoplje

Odbrana će se održati dana 01.06.2016. godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.