Rektorat, 25.05.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Obradović25.05.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA PETAR OBRADOVIĆ
DOSIJE BROJ M 13/140
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"PRIMJENA IT SISTEMA U REVIZIJI"
Mentor : Prof. dr Branko Krsmanović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 25.05. 2016. DO 08.06. 2016. GODINE

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 25.05.2016. GODINE