Rektorat, 25.12.2017

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Anđelika DurutovićUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

PODGORICA

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistrantkinja Anđelika Durutović braniće magistarski rad, pod naslovom Antikorupcijske komunikacisjke kampanje u Crnoj Gori, dana 27.12.2017. godine, u 15.30 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala V).

 

Magistrantkinja Anđelika Durutović braniće magistarski rad pred Komisijom, u sastavu:

 

Prof. dr Veselin Pavićević, predsjednik Komisije

Prof. dr Majda Tafra-Vlahović, mentor

Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije