Rektorat, 25.05.2016

Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Milivoje Milanović25.05.2016.  Građevinski fakultet


 

 

VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA CRNE GORE

OBAVJEŠTAVA

Da će mr Milivoje Milanović, dipl.inž.građ., student doktorskih studija  Građevinskog fakulteta u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom «Analiza uticaja tipa presjeka na povećanje otpornosti na požar spegnutih linijskih konstrukcija», u ponedeljak 30.05.2016. godine, u „Plavoj sali“ Rektorata (I sprat) Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 12,00 časova.

Mr Milivoje Milanović, braniće doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr. Radenko Pejović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

2.  Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

Prof. dr Meri Cvetkovska, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Kiril i Metodij u Skoplju;