Rektorat, 01.06.2016

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Sandra Vukasojević01.06.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ


OBAVJEŠTENJE


Mr Sandra Vukasojević predala je doktorsku disertaciju
Funkcije i značenja intonacionih kontura u engleskom i crnogorskom jeziku


Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

1.  Prof. dr Radmila Šević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

2.  Prof. dr Rajka Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću

3.  Prof. dr Igor Lakić, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću


napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu u Nikšiću.


Doktorska disertacija mr Sandre Vukasojević i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.


U Nikšiću, 1. 6. 2016. godine