Rektorat, 11.01.2018

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Đorđe ĐuričićVIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTAVA

 

Da će mr Đorđe Đuričić, dipl.inž.građ., student doktorskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom „Eksperimentalna i teorijska analiza graničnih stanja elemenata aluminijumskih rešetkastih konstrukcija“, u četvrtak 18.01.2018.godine, u „Svečanoj sali Tehničkih fakulteta“ Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sa početkom u 12,00 časova.

 

Mr Đorđe Đuričić, braniće doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Zlatko Marković, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  2. Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Prof. dr Biljana Šćepanović, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Prof. dr Srđa Aleksić, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore