Rektorat, 03.06.2016

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Edin Salković03.06.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Digitalizacija pedoloških podataka Crne Gore i generisanje pedoloških karata»,kandidata Edina Salkovića, dipl.ing.el.,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.