Rektorat, 09.06.2016

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Stevan Šandi09.06.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

  Magistarski rad «Komunikacioni modul za evaluaciju sistema za mjerenje sinhrofazora»,kandidata Stevana Šandija, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.