Rektorat, 16.01.2018

Odbrana magistarskog rada/ Vladimirka Mirković/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

 

Kandidat Vladimirka Mirković, profesor fizičke kulture javno će braniti magistarski rad na temu: “ Liderstvo u sportu kao faktor uspjeha kroz stavove aktera u sportu Crne Gore’’, pred komisijom u sastavu:

 

  1. dr Dragan Krivokapić, predsjednik
  2. dr Duško Bjelica, mentor
  3. dr Stevo Popović, član

 

Odbrana će se održati dana 23.01.2018.godine sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.