Rektorat, 10.06.2016

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Janković Marko10.06.2016.  Mašinski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA
Podgorica, 10.06.2016. godine

O B A V J E Š T E NJ E

da se magistarski rad pod nazivom:«Uticaj vremena zatvaranja i otvaranja ventila na kraju cjevovoda na hidrauličke prelazne procese u sistemu« kandidata Janković Marka, dipl.maš.ing. i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Biblioteci tehničkih fakulteta.