Rektorat, 17.06.2016

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Miloš Keker17.06.2016.  Biotehnički fakultet


 

O B A V J E Š T E NJ E

Biotehnički fakultet, Podgorica – 17.06.2016.

Obavještava javnost da se Magistarski rad: "Ispitivanje pogodnosti supstrata za organsku proizvodnju rasada paradajza (Solanum lycopersicum L.)" kandidata Miloša Kekera sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta.