Rektorat, 20.06.2016

Magistarki rad / Filozofski fakultet / Sokolj Beganaj20.06.2016.  Filozofski fakultet


 

FILOZOFSKI FAKULTET NIKŠIĆ

 

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Sokolja Beganaja Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 20. 06. 2016.