Rektorat, 21.06.2016

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Ksenija Rakočević21.06.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

Ksenija Rakočević javno će braniti magistarski rad Prostorne strukture u crnogorskoj književnosti na primjerima romana Lelejska gora Mihaila Lalića, Mrtvo duboko Čeda Vukovića i Monigreni Jevrema Brkovića, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Perina Meić, predsjednica
2. Prof. dr Tatjana Đurišić - Bečanović, mentor
3. Prof. dr Dragan Bogojević, član

Javna odbrana obaviće se 24. 06. u 9.30 h, u  svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 21. 06. 2016.