Rektorat, 02.02.2018

Magistarski rad/Igor Miljanić/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

         Magistarski rad «Sigurnosne mjere zaštite sadržaja u sisemima prenosa TV signala u Crnoj Gori», kandidata Igora Miljanića, Spec.App, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.