Rektorat, 15.02.2018

Magistarski rad/ Darka Medina/Prirodno-matematički fakultetMagistarski rad pod nazivom „Antropometrijske i biohemijske karakteristike pacijenata oboljelih od diabetes mellitus tipa 2 u Crnoj Gori“ kandidata Darka Medina, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 12. 02. 2018. godine.

 

 

Iz DEKANATA PMF-a