Rektorat, 14.02.2018

Magistarski rad/ Kerim Hadžajlić/Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJ E

 

 Magistarski rad pod nazivom Analiza biohemijskih parametara kod pacijenata na hroničnom programu hemodijalize“

 kandidata Kerima Hadžajlića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 14. 02. 2018. godine.

 

Iz dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta