Rektorat, 11.07.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Milena Burić11.07.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

  Mr Milena Burić javno će braniti doktorsku disertaciju Jezik i stil u narodnim epskim deseteračkim pjesamama, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Zorica Radulović, redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

2.  Dr Rajka Glušica,  redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

3.  Dr Hasnija Muratagić-Tuna, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 Javna  odbrana obaviće se 21. jula u 13 sati, u  svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  11. 7. 2016.