Rektorat, 18.07.2016

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Bojičić18.07.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Automatsko upravljanje opterećenjem u pametnim elektrodistributivnim mrežama primjenom teorije igara»,kandidata Tamare Bojičić, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.