Rektorat, 18.07.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Stevan Šandi18.07.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica


O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Stevan Šandi, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Komunikacioni modul za evaluaciju sistema za mjerenje sinhrofazora“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Doc. dr Milutin Radonjić, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 22. 07. 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, u CIS-ovoj sali u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.