Rektorat, 07.09.2016

Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Đuro Popović07.09.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

Pomorski fakultet Kotor daje sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Đuro Popović, magistrand Pomorskog fakulteta Kotor na studijskom programu Menadžment u pomorstvu, javno će braniti svoj magistarski rad  „ Analiza pozitivnih uticaja informacionih tehnologija na nautički turizam u Crnoj Gori“ dana 19.septembra  2015.  (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 časova.

Javna odbrana magistarskog rada održaće se u Sali za sjednice Fakulteta.

Kandidat  će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu u sastavu:

Doc.dr Mimo Drašković, Pomorski fakultet Kotor, predsjedinik,

Prof.dr Nikola Mihaljević, Pomorski fakultet Kotor, član,

Prof.dr Sanja Bauk, Pomorski fakultet Kotor, mentor.