Rektorat, 08.09.2016

Magistarski rad / Arhitektonski fakultet / Branko Lutovc08.09.2016.  Arhitektonski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET

Magistarski rad kandidata Branka Lutovca, spec.sci.arh., pod nazivomUTICAJ KONTEKSTA NA KONCEPT HOTELSKIH OBJEKATA NA SJEVERU CRNE GORE”,kandidatadat je na uvid javnosti u biblioteci Arhitektonskog fakulteta i Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Arhitektonskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 08.09.2016. godine.