Rektorat, 04.04.2018

Magistarski rad/ Božana Miljanić-Marušić/ Elektrotehnički fakultet 

 

 O B A V J E Š T E NJ E

 

 

         Magistarski rad Definisanje rasporeda stanica za punjenje električnih vozila na teritoriji opštine Podgorica“, kandidatkinje Božane Miljanić-Marušić, Spec.Sci., nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

        

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

UNIVERZITET CRNE GORE