Rektorat, 20.10.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Andrea Vukčević20.10.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Andrea Vukcevic DOSIJE BROJ M 13/76 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“ FUNKCIJA LIDERA U PROCESU IZGRADNJE ADEKVATNOG MODELA ORGANIZACIONE KULTURE U SAVREMENIM ORGANIZACIJAMA”

Mentor : Prof. dr Andelko Lojpur

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 20.10. 2016.  DO 04.11.2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJECU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

 

PODGORICA, 20.10.2016. GODINE