Rektorat, 06.11.2015

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Nikola Bojić06.11.2015.  Građevinski fakultet

“Analiza čeličnih ramovskih sistema u uslovima zemljotresnog opterećenja” 


 

Objavljuje da je magistarski rad pod naslovom “Analiza čeličnih ramovskih sistema u uslovima zemljotresnog opterećenja”, autora Nikole Bojića, dipl.inž.građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 06.11.2015. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.