Rektorat, 04.11.2016

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Ilić Saša04.11.2016.  Biotehnički fakultet


 

O B A V J E Š T E NJ E 

Biotehnički fakultet, Podgorica – 04.11.2016.

Obavještava se  javnost da se Magistarski rad: „ Uticaj folijarne primjene makro i mikro elemenata na agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike nekih sorti vinove loze  na Ćemovskom polju”, kandidata Ilić Saše sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta.