Rektorat, 10.05.2018

Magistarski rad/ Slobodan Inić/Građevinski fakultetSlobodan Inić, Spec.Sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – smjer za menadžment i tehnologiju građenja, braniće magistarski rad pod naslovom ”Analiza uticaja modela ugovora na nivo rizika u realizaciji investicionih projekata na državnim putevima u Crnoj Gori”, dana 24. maja 2018. godine, u 13,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Nenad Ivanišević, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  3. Dr Snežana Rutešić, dipl.inž.građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

 GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI