Rektorat, 22.12.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Živorad Kovačević22.12.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet - Podgorica

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Živorad Kovačević, Spec.App, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Prijedlog integrisanog softverskog sistema za simulaciju i GIS vizualizaciju akcidenata prouzrokovanih emisijom opasnih gasova iz proizvodnih transportnih i skladižbenih objekata“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Budimir Lutovac, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, predsjednik,
2.  Prof. dr Radovan Stojanović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, mentor,
3.  Doc. dr Gojko Nikolić, Filozofski fakultet u Nikšiću, član.

Odbrana će se održati dana 29. 12. 2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.